Andragoogilised koolitused

Marika Jahilo

Foto: Siim Solman

Kontseptsioon

Andragoogiliste koolituste alus on humanistlik perspektiiv, mille keskmes on iga inimese potentsiaali avastamine ja realiseerimine. Humanistlik vaade haridusele tõstab esiplaanile ennastjuhtiva õppija ning väärtustab grupis õppimist ja koostööd. Koolituste eesmärk on toetuda andragoogika  põhiprintsiipidele, millleks on: tolerantsus (sallivus, respekteerimine); partnerlus (vastastikune täiendamine); dialoog (elav mõtetevahetus;  sõltumatus (igaüks on oma arengu subjekt); vabadus (vastutus õppijal).

Marika senine töö meedias, loovkommunikatsioonis ja diplomaatias moodustab unikaalse kogemusliku baasi, millele on rajatud humanistlikele väärtustele toetuv pealisülesanne - töö andragoogi, õppejõu ja koolitajana. 

Andragoogika seisab hea selle eest, et kujuneksid vabad, iseseisvad, vastutusvõimelised, kriitilise mõtlemise ja teadliku hoiakuga kodanikud, kes on võimelised märkama võimu ja ühiskonna seoseid, neisse sekkuma ja ümber kujundama. Mida erksam on meie taju, seda kõrgem elujõud, on öelnud John Dewey.

Koolitused

Koolitustel on erinevaid eesmärke, milleks võivad olla uute teadmiste ja oskuste omandamine, inspiratsiooni ja motivatsiooni ülesleidmine, värske kogemuse saamine, grupis õppimise kogemine, iseenda tundmaõppimine, mugavustsoonist väljaastumine, oma hoiakute testimine, muutuste tegemine.

Meie koolitused baseeruvad andragoogilistel teadmistel ja pikaajalistel praktilistel kogemustel. 

Valikus on koolitused:

Konsultatsioonid

Kui oled arendamas oma teenust või brändi ja soovid individuaalset lähenemist, siis pakume konsultatsioone kolmes valdkonnas: