Kommunikatsioon ja loovkommunikatsioon

Koolitused ja konsultatsioonid

Marika Jahilo
Foto: Siim Solman

Kontseptsioon

Andragoogiliste koolituste alus on humanistlik perspektiiv, mille keskmes on iga inimese potentsiaali avastamine ja realiseerimine. Humanistlik vaade haridusele tõstab esiplaanile ennastjuhtiva õppija ning väärtustab grupis õppimist ja koostööd. Koolituste eesmärk on toetuda andragoogika  põhiprintsiipidele, millleks on: tolerantsus (sallivus, respekteerimine); partnerlus (vastastikune täiendamine); dialoog (elav mõtetevahetus;  sõltumatus (igaüks on oma arengu subjekt); vabadus (vastutus õppijal).

Marika senine töö meedias, loovkommunikatsioonis ja diplomaatias  moodustab unikaalse kogemusliku baasi, millele on rajatud humanistlikele väärtustele toetuv pealisülesanne - töö andragoogi, õppejõu ja koolitajana. 


Koolitused

Koolitusi toimub väga erinevatel eesmärkidel, näiteks uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, inspiratsiooni ja motivatsiooni ülesleidmiseks, grupis õppimise kogemiseks, iseenda tundmaõppimiseks, mugavustsoonist väljaastumiseks, oma hoiakute testimiseks, kuid igal juhul on selle kõige taga vajadus muutuse, arengu järele.

Meie koolitused toetuvad andragoogikale ja võtavad arvesse iga õppija elukogemust. 

Vali koolitus:

Konsultatsioonid

Kui oled arendamas oma teenust või brändi ja soovid individuaalset lähenemist, siis pakume konsultatsioone kolmes valdkonnas: