Marika õppimise ja elulugu

Foto: Mari Rostfeldt

Marika Jahilo on andragoog, koolitaja, vabatahtlik - nii Kohila Paberivabriku https://kohilapaberivabrik.ee/ uuele elule äratajana kui Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja juhatuse liikmena https://andragoogid.ee/.

Ema neljale nüüdseks juba täiskasvanud lapsele - Lilli, Sander, Matilde ja Eliisabet. Diplomaatilised välislähetused Londonis, Oslos, Ateenas ja Haagis on teinud temast kohanemise eksperdi.

Pea 13 aastat huvitavat ja pingelist tööd Postimehe reklaamidirektorina, mil sai alguse maailma mõjukaima loovkonkursi - ja festivali Cannes Lions Festival of Creativity esindamine Eestis. Selle võrgustiku kaudu on ta kursis kõige olulisega, mis turundusmaailmas äramärkimist väärib.

Viimati oli ta ametis Eesti Rahvusringhäälingu turundusjuhina, koordineerides kõigi ERR brändide (ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, Lasteekraan, Vikerraadio, Klassikaraadio, R2, Raadio 4, Raadio Tallinn, Raadioteater, err.ee, rus.err.ee, news.err.ee) turundust.

Tihedad kokkupuuted ajakirjanike ja meediaga on rikastanud arusaamu infoühiskonnast ja võimaldavad terviklikku vaadet ajakirjandusele.


Esimene õpitud eriala on inglise filoloogia Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille katkestas lõpukursuselt ilma diplomini jõudmiseta. Praegu õpib ta andragoogikat Tallinna Ülikoolis. Ülikooliõpingute väärtusliku tulemusena on kujunenud uus, andragoogi identiteet. Lisaks täiskasvanuhariduse teooriate, käsituste, seisukohtade, hariduslike ja sotsiaalsete eesmärkide mõistmisele ja analüüsimisele kujunesid informatsiooni, teadmise ja tehnoloogia kõrval võtmesõnadeks mõte õppimise "eatutest ja nähtamatutest, hinnalistest pehmetest muutujatest" (Lonka ja Saarinen).

Õppimine muudab inimest, teisenevad nii isiksuse olemuse kvaliteet kui käitumine (Liimets 1999; Peltonen & Toiviainen) ehk Tiiu Kuurme (1999) sõnul - inimese arengu üheks peasaavutuseks on oma identiteedi, eneseteostust loova individuaalsuse ülesehitamine.


Magistrandi ja kaasõppejõuna loeb ta kommunikatsioonioskuste ainet TLÜ Haridusteaduste Instituudis ning külalislektorina kliendisuhtluse ainet Balti Filmi- ja Meediakoolis.


Läbi oma ettevõtte konsulteerib ning pakub koolitusi turunduse, kliendisuhtluse ja võõrustamise vallas. Kõik tema koolitused lähtuvad andragoogilistest printsiipidest.


Sotsiaalmeedia konto peegeldab nii professionaalset identiteeti kui väärtusi:

https://www.facebook.com/marika.jahilo/Kuurme, T. (1999). Õppija kogemus kui kooli humaniseerimise keskne probleem. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.

Liimets, A. (1999). Refleksioon õpitegevuse stiilist kasvatusteadusliku kategooriana. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.

Peltonen, M. & Toiviainen T. (1981). Aikuisten opiskelutaito. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava.

Saarinen, E., Lonka, K., (2004) Muutumised. Vaimse kasvamise poole. Tartu: Fontese kirjastus


Foto: Kaisa Nele Hendla