Marika õppimise ja elulugu

Foto: Mari Rostfeldt

Marika Jahilo on andragoog, õppejõud ja koolitaja, toimekas vabatahtlik - nii Kohila Paberivabriku https://kohilapaberivabrik.ee/ uuele elule äratajana kui Eesti Andragoogide Liidu asutaja ja juhatuse liikmena https://andragoogid.ee/.


Elu on pakkunud talle emaks olemist neljale nüüdseks juba täiskasvanud lapsele, pikki aastaid diplomaatilistes välislähetustes abikaasa ja pere toetajana, aga ka huvitavat ja pingelist tööd konkurentsitihedas kodumaises meedias.


Marika on maailma mõjukaima loovkonkursi - ja festivali Cannes Lions Festival of Creativity esindaja Eestis. Selle võrgustiku kaudu on ta kursis kõige olulisega, mis turundusmaailmas äramärkimist väärib.


Üle 12 aasta juhtis ta Postimehe Grupi reklaamiosakonda, omandades Schibstedi kontserni parimad müügipraktikad. Viimati oli ta ametis Eesti Rahvusringhäälingu turundusjuhina, koordineerides kõigi ERR brändide (ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, Lasteekraan, Vikerraadio, Klassikaraadio, R2, Raadio 4, Raadio Tallinn, Raadioteater, err.ee, rus.err.ee, news.err.ee) turundust.

Tihedad kokkupuuted ajakirjanike ja meediaga on rikastanud arusaamu infoühiskonnast ja võimaldavad terviklikku vaadet ajakirjandusele.


Esimene õpitud eriala on inglise filoloogia Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille katkestas lõpukursuselt ilma diplomini jõudmiseta. Viiekümne kuue aastasena otsustas ta teha elus kannapöörde ning asus õppima andragoogikat Tallinna Ülikoolis. Ülikooliõpingute väärtusliku tulemusena on kujunenud uus, andragoogi identiteet. Lisaks täiskasvanuhariduse teooriate, käsituste, seisukohtade, hariduslike ja sotsiaalsete eesmärkide mõistmisele ja analüüsimisele kujunesid informatsiooni, teadmise ja tehnoloogia kõrval võtmesõnadeks mõte õppimise "eatutest ja nähtamatutest, hinnalistest pehmetest muutujatest" (Lonka ja Saarinen).

Õppimine muudab inimest, teisenevad nii isiksuse olemuse kvaliteet kui käitumine (Liimets 1999; Peltonen & Toiviainen) ehk Tiiu Kuurme (1999) sõnul - inimese arengu üheks peasaavutuseks on oma identiteedi, eneseteostust loova individuaalsuse ülesehitamine.


Magistrandi ja kaasõppejõuna loeb ta praegu kommunikatsioonioskuste ainet TLÜ Haridusteaduste Instituudis ning kliendisuhtluse ainet Balti Filmi- ja Meediakoolis.


Läbi oma ettevõtte konsulteerib ning pakub koolitusi turunduse, kliendisuhtluse ja võõrustamise vallas. Kõik tema koolitused lähtuvad andragoogilistest printsiipidest.


Sotsiaalmeedia konto peegeldab nii professionaalset identiteeti kui väärtusi:

https://www.facebook.com/marika.jahilo/Kuurme, T. (1999). Õppija kogemus kui kooli humaniseerimise keskne probleem. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.

Liimets, A. (1999). Refleksioon õpitegevuse stiilist kasvatusteadusliku kategooriana. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.

Peltonen, M. & Toiviainen T. (1981). Aikuisten opiskelutaito. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava.

Saarinen, E., Lonka, K., (2004) Muutumised. Vaimse kasvamise poole. Tartu: Fontese kirjastus


Foto: Kaisa Nele Hendla