Loov kommunikatsioon#andragoogilised koolitused #konsultatsioonidMarika Jahilo + Liina Jasmin

Foto: Siim Solman

Tere tulemast!

Andragoogika on kunst ja teadus täiskasvanute õppimisest. Andragoogilised koolitused erinevad selle poolest, et lähtuvad  humanistlikust perspektiivist, mille eesmärk on iga inimese potentsiaali avastamine ja realiseerimine. Selline vaade haridusele tõstab esiplaanile ennastjuhtiva õppija ning väärtustab grupis õppimist ja koostööd. Koolitused toetuvad põhiprintsiipidele, millleks on: tolerantsus (sallivus, respekteerimine); partnerlus (vastastikune täiendamine); dialoog (elav mõtetevahetus;  sõltumatus (igaüks on oma arengu subjekt); vabadus (vastutus õppijal).

Marika senine töö meedias, loovkommunikatsioonis ja diplomaatias  moodustab unikaalse kogemusliku baasi, millele on rajatud praegune pealisülesanne - töö andragoogi, konsultandi ja koolitajana.

Liina on Perthi Ülikooli magistrant, kes valdab turunduse põhitõdesid ja toimetab kergusega sotsiaalmeedias.


Koolitused

Koolitustele tullakse nii uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, kui vahel ka inspiratsiooni ja motivatsiooni ülesleidmiseks või hoopis grupis õppimise kogemiseks. Teinekord ka iseenda tundma õppimiseks, mugavustsoonist väljaastumiseks, oma hoiakute testimiseks.

Üks on kindel, selles sisaldub pea alati vajadus muutuse, arengu järele.

Meie koolitused toetuvad andragoogikale, võtame arvesse iga õppija elukogemust ning eeldame ennastjuhtivat õppijat.

Koolituste valdkonnad:

Konsultatsioonid

Kui oled arendamas oma teenust või brändi ja soovid individuaalset lähenemist, siis saame toetada nendel teemadel: