Kommunikatsioon ja loovkommunikatsioon

Koolitused ja konsultatsioonid

Marika Jahilo
Foto: Siim Solman

Kontseptsioon

Andragoogiliste koolituste alus on humanistlik perspektiiv, mille keskmes on iga inimese potentsiaali avastamine ja realiseerimine. Humanistlik vaade haridusele tõstab esiplaanile ennastjuhtiva õppija ning väärtustab grupis õppimist ja koostööd. Koolituste eesmärk on toetuda andragoogika  põhiprintsiipidele, millleks on: tolerantsus (sallivus, respekteerimine); partnerlus (vastastikune täiendamine); dialoog (elav mõtetevahetus;  sõltumatus (igaüks on oma arengu subjekt); vabadus (vastutus õppijal).

Marika senine töö meedias, loovkommunikatsioonis ja diplomaatias  moodustab unikaalse kogemusliku baasi, millele on rajatud humanistlikele väärtustele toetuv pealisülesanne - töö andragoogi, õppejõu ja koolitajana. 


Koolitused

Inimesed tulevad koolitustele väga erinevatel eesmärkidel, nii uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, kui inspiratsiooni ja motivatsiooni ülesleidmiseks, aga ka grupis õppimise kogemiseks või iseenda tundmaõppimiseks, mugavustsoonist väljaastumiseks, oma hoiakute testimiseks. Kuid üks on kindel, selles sisaldub vajadus muutuse, arengu järele.

Meie koolitused toetuvad andragoogikale, võtame arvesse iga õppija elukogemust ning eeldame ennastjuhtivat õppijat.

Vali koolitus:

Konsultatsioonid

Kui oled arendamas oma teenust või brändi ja soovid individuaalset lähenemist, siis pakume konsultatsioone kolmes valdkonnas: